Forsiden

Ordinær Generalforsamling i Støvring Håndbold mandag den 5/3-18

Sted: Støvring Hallen kl 19.00 i lokalet ved siden af cafeteriet.

Følgende punkter skal behandles:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden Majbritt Schmidt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Lena Eliasen
 4. Behandling af indkomne skriftlige forslag
 5. Valg af formand/kasserer og bestyrelsesmedlemmer:
  følgende er på valg: Majbritt Schimdt, Mette Greve og Jeanette Willum
 6. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Valg af fanebærer
 9. Eventuelt

Vi gælder os til at se jer.

 

Forberedelserne til Puma Cup er i fuld gang og vi glæder os. Det foregår som altid i påsken og vi håber at se så mange så muligt rundt om i hallerne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen