Indkaldelse til Generalforsamling

Støvring Håndbolds bestyrelse indkalder til generalforsamling d. 04/03/2019 i Støvringhallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab med revisors påtegning til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget til godkendelse
  6. Pga. tidligere ekstraordinær generalforsamling, er der ikke valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og fanebærer
  8. Eventuelt