Indkaldelse til:

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 10/6-2020 i Støvring Håndbold.

Sted: Brombærvej 6, 9530 Støvring, kl 19.00.

Følgende punkter er på dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Forslag om vedtægtsændring udarbejdet af bestyrelsen i Støvring Håndbold (udleveres ved henvendelse til formand pr mail og er tidligere udsendt). Nuværende er at finde på vores hjemmeside.

OG

Ordinær generalforsamling onsdag den 10/6- 2020 i Støvring Håndbold

Sted: Brombærvej 6, 9530 Støvring kl 19:45

Dagsorden jvf vedtægter.
Samt valg af ny kasserer for 1 år.

Grundet forsamlingsforbud skal der ske tilmelding til: formand@stoevring-haandbold.dk
Senest den 8/6-2020 kl 16:00