En tryg fritid uden mobning

I Støvring Håndbold har bestyrelsen og trænerstaben besluttet at gøre en ekstra indsats for at opdage og stoppe mobning. Der er forskel på drillerier og mobning.

Definition på mobning:

”Mobning er når en person gentagende gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Kilde: ”Mobning i skolen”)

Definition på drilleri:

”Bevist at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt.” (Kilde: ”Nudansk ordbog”)

Målet er, at ingen børn/unge i Støvring Håndbold oplever at blive mobbet, når de er til træning, kamp eller deltager i andre aktiviteter i håndboldklubbens regi.

Mobning er simpelthen forbudt og accepteres ikke!

Vi ønsker at undgå mobning dels ved en forebyggende indsats, dels ved en meget konsekvent reaktion, hvis nogle overtræder forbuddet mod mobning.

Forebyggelse:

1. Et godt og tillidsfuldt samarbejde med hjemmet

Vi ønsker at fremme et godt samarbejde med forældrene i den enkelte gruppe. På foranledning af afdelingens trænere afholdes der et forældremøde i hver afdeling ved sæsons start og op følgende forældremøder, hvis trænere/forældre finder dette nødvendigt. På opstartsmødet aftales ”spilleregler” for samarbejdet mellem forældre og trænere blandt andet i tilfælde af mobning.

2. Afdelingens sociale liv

Alle afdelinger opfordres til at lave alternative aktiviteter med deres spillere. Den enkelte træner har ansvaret for, at der aftales ”spilleregler” for samværet på holdet. Der kan være stor forskel på, hvordan jargonen er på henholdsvis et U10 pigehold og et U14 drengehold, hvor der kan være stor forskel på, hvad de enkelte hold acceptere. Det skal dog pointeres, at mobning aldrig accepteres uanset alder! Trænere/ledere i den enkelte afdeling har pligt til at gribe ind, hvis en spiller ikke trives f.eks. på grund af mobning.

3. Antibulli

Vi opfordrer alle vores trænere til at gøre brug af materialet Antibulli fra Mary Fonden og MH24. Vi informere trænerne om materialet på sæsonens første trænermøde samt følger op på, hvordan materialet bliver brugt.

4. Rollemodeller

Trænere/ledere skal være rollemodeller for spillerne og skal være beviste om, at deres adfærd nemt kan kopieres, hvorfor de skal overveje egen adfærd. Børn er nemme at præge, både positivt og negativt!

Handling i tilfælde af mobning:

I nogle tilfælde kan mobning være svært at få øje på. Derfor opfordrer vi alle, der bliver mobbet til at sige det til en træner/leder. Det er vigtigt, at spillerne føler sig trygge ved deres træner og altid tør komme til denne uanset, hvad det måtte gælde. Alle, der har en kammerat/spiller/et barn, der bliver mobbet, skal gribe ind eller søge hjælp enten hos bestyrelsen eller ungdomskonsulenten. Trænerteamet skal straks i samarbejde med spiller og eventuelt forældre beslutte, hvordan der skal reageres for at stoppe mobningen.

Eksempel på handlingsplan:

  • Samtale med offeret
  • Samtale med mobberen/mobberne
  • Samtale med medløberne
  • Evt. samtale med involverede forældre
  • Evt. spillermøde

Individuelle samtaler med de involverede børn:

Idéer til træner/leder:

  • Det er en god idé at spørge en trænerkollega eller en anden voksen, om denne vil være bisidder ved samtalerne. På den måde har man en at spare med efterfølgende.
  • Finde et hyggeligt rum og sørge for, at ingen anden kan lytte til samtalen.
  • Overvej på forhånd, hvad du vil sige til spilleren, og hvad du vil spørge om.
  • Husk at lytte til spillere, uanset om det er offer eller mobber, du sidder over for.

Udarbejdet af Anja Thomadsen for Støvring IF Håndbold, februar 2008.

Revideret af samme, maj 2017.