Alkohol og rygepolitik for Støvring Håndbolds ungdomsafdeling

Om rygning:

I Støvring Håndbold har vi en holdning til rygning. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på den bedst mulige måde, hvorfor vi ønsker, at det skal være muligt at opholde sig i et røgfrit miljø. Vi respekterer de forskrifter og generelle lovgivninger, der er gældende for de haller og træningsfaciliteter, vi benytter. Med andre ord respekterer vi naturligvis de rygeforbud, der måtte være gældende.

Vi vil gerne opfordre til at du aldrig – hverken inde eller ude – ryger, når du er sammen med dit børne- el. ungdomshold og at du som leder/træner/holdleder/forældre søger væk fra børn og unge, når du har behov for at ryge.

Om alkohol:

Forældre, ledere, hjælpere og trænere må ikke ved kørsel med klubbens spillere indtage eller have indtaget alkohol eller rusmidler.

Forældre, ledere, hjælpere og trænere må ikke, når de repræsenterer klubben på noget tidspunkt have nydt spiritus i et omfang, der gør at der kan rejses tvivl om, at de kan varetage lederhvervet på en sober, sikker og forsvarlig måde.

Ligeledes bør spillere over 18 år repræsentere Støvring Håndbold på en sober og anstændig måde.

Eventuel indtagelse af øl eller spiritus skal foregå med særlig hensyn til ungdomsspillere og i dertil indrettede og afgrænsede lokaler. I forbindelse med stævner og udflugter gælder det for alle spillere under 18 år et forbud mod indtagelse af enhver form for alkohol eller andre rusmidler.

Bestyrelsen Støvring Håndbold, maj 2017