Indkaldelse til Årlig generalforsamling 2023

Tid: Onsdag d. 29/3-2022 Kl 19.00

Sted: Støvring Hallen, Bavnebakken 103, 9530 Støvring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen modtaget forslag
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af kasserer
  2. Valg af 3 personer til bestyrelsen
  3. Valg af to suppleant
 6. Valg af en foreningsrevisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i ulige år og en revisor i lige år)
 7. Valg af revisorsuppleant
 8. Valg af fanebærer
 9. Eventuelt

PBV

Carsten