Indkaldelse til Årlig generalforsamling 2024

Tid: Onsdag d. 20/3-2024 Kl 19.00

Sted: Støvring Hallen, Bavnebakken 103, 9530 Støvring

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens beretning
 • 3.  Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 • 4. Behandling af indkomne forslag
 • 5. Valg til bestyrelsen
  • a. Valg af formand (i lige år)
  • b. Valg af kasserer (ulige år)
  • c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 personer i lige år, 3 personer i ulige år
  • d. Valg af to suppleant
 • 6. Valg af en foreningsrevisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i ulige år og en revisor i lige år)
 • 7. Valg af revisorsuppleant
 • 8. Valg af fanebærer
 • 9.  Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde, senest d. 6/3-2024

PBV

Carsten