Indkaldelse til årlig generalforsamling 2024

Tid: Onsdag d. 20/3-2024 Kl 19.00

Sted: Støvring Hallen, Bavnebakken 103, 9530 Støvring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Ingen forslag modtaget
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af Formand – Carsten Ulstrup modtager genvalg
  2. Valg til Bestyrelsen – Morten Eliasen modtager genvalg
  3. Valg til Bestyrelsen – Lisa A. Pedersen modtager genvalg
  4. Valg af to suppleanter
 6. Valg af en foreningsrevisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i ulige år og en revisor i lige år)
  1. Bente ”Krølle” Nielsen modtager genvalg
 7. Valg af revisorsuppleant
  1. Heidi Balle Aaen Modtager genvalg
 8. Valg af fanebærer
  1. Bente ”Krølle” Nielsen modtager genvalg
 9. Eventuelt

PBV

Carsten