Indkaldelse til Årlig generalforsamling 2022

Tid: Onsdag d. 23/3-2022 Kl 19.30

Sted: Sparekassen Danmark, Hobrovej 77-81, 9530 Støvring

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om justering af vedtæger § 11 Regnskab og revision
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (i lige år)
  2. Valg af kasserer (ulige år)
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 personer i lige år, 3 personer i
   ulige år
  4. Valg af to suppleant
 6. Valg af en revisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i ulige år og en revisor i lige år)
 7. Valg af revisorsuppleant
 8. Valg af ekstern godkendt revisor selskab
 9. Valg af fanebærer
 10. Eventuelt

PBV

Carsten