2. juni kl 19.00 i Støvringhallen

Endelig Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om justering af vedtæger § 11 Regnskab og revision
 5. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (i lige år)
  2. Valg af kasserer (ulige år)
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 personer i lige år, 3 personer i
   ulige år
  4. Valg af to suppleant
 6. Valg af en revisor (foreningen har to revisorer. Der vælges en revisor i ulige år og en revisor i lige år)
 7. Valg af revisorsuppleant
 8. Valg af ekstern godkendt revisor selskab
 9. Valg af fanebærer
 10. Eventuelt

Tilmelding nødvendig pga Corona-regler – Formand@stoevring-haandbold.dk